Arhitektura = vizualni simbol

Bojan Pavšek

Simbolna vrednost in prostorske kvalitete arhitekturnih objektov so pogosto tarča oblikovalcev v primerih, da s pomočjo različnih likovnih prijemov skušajo uporabnikom približati identiteto določenega objekta, mesta ali krajinske arhitekture.
Najbolj pogost pojav te stilizirane simbolike se vrši na ravni izdelave celostnih grafičnih podob. Na kakšen način se lotevati stilizacije pogosto kompleksnih arhitekturnih zasnov je odvisno tako od izhodišč naročnika, kot tudi od likovne ideje oblikovalca. Najtežje je narediti čim bolj preprosto formo upoštevaje, da se končni identiteti ne odvzema osnovnega arhitekturnega »prostorskega« pomena.

Nekaj učinkovitih (beri: uporabnih) primerov izven slovenskega območja:
{ grafika }   [ ni komentarjev ]