Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ana Tijssen / tuji trgi

Naročnica je zaradi selitve družine začela poslovno pot v tujini in prosila za celosten pristop k projektu. Za potrebe spletne predstavitve je bila razvita nova identiteta, ki je vključevala razvoj logotipa, barvne palete, izbor tipografije in izvedbo različnih grafičnih aplikacij.

Že v začetku smo želeli dvigniti izvedbo na visok kakovostni nivo, za kar je bilo potrebno narediti kakovosten foto material.

Nastala je homogena in jasno izražena identiteta pripravljena za specifično področje delovanja naročnice.