Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Galerije na prostem v Šaleški dolini

Galerije na prostem se umeščajo med odprte javne prostore, ki skrbijo za razstavne in kulturne vsebine v mestne središčih Velenja in Šoštanja. Njihove lokacije se nahajajo na ulicah ali podhodih v mestnih središčih ali pa vzdolž pomembnih komunikacijskih arterij, ki povezujejo mestni središči z njunimi zaledjem. Pripravljalec vsebin za večino Galerij na prostem je Muzej Velenje. Za arhitekturo oz. zasnova Galerij na prostem pa je psokrbel arhitekt Gregor Gojevič (v Mestni občini Velenje) in (v občini Šoštanj)

V sodelovanju z Mestno občino Velenje in Muzejem Velenje, smo za Galerije na prostem oblikovali razstave z različnimi tematikami. Od velenjskih olimpijcev, predstavitve muzejskih programov in vsebin, ulic in cest Velenja, pa vse do častnih občanov in županov občine Velenje.

Posebno pozornost smo posvetili oblikovanju in umeščanju razstavnih vsebin na teh urbanih pretočnih vozliščih, saj se namen prikaza osredotoča predvsem na razumljivo in zanimivo predsrtavitev vsebin, ki pritegnejo le ob premišljeni zasnovi z enakimi likovnimi predznaki.

Soavtorji projektov: Mestna občina Velenje, Muzej Velenje