Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Grafična podpora kulturnemu projektu “Vele’je ti si moje mesto”

Kot predmet osebnega kot tudi strokovnega zanimanja se je porodila ideja za sodelovanje s likovno avtorico Natašo Tajnik Stupar za sodelovanje pri pripravi projekta na področju kulture “Vele’je ti si moje mesto“. Tema projekta je bil izbor in priprava motivov, ki jih prežema močan kulturno-zgodovinskim pečat in kot takšni zaznamujejo mesto in njegove prebivalce. Eden od namenov projekta je opominjati na bogate in kvalitetne vsebine, ki jih ponuja mesto Velenje.

Glede na vsebino in namen projekta sva oblikovala znakovno podobo, ki označuje projekt in njegove produkte. Oblikotvorno sva izhajala iz človeškega prstnega odtisa, ki s svojo pojavnostjo napeljuje na odtis človeške dejavnosti, v kontekstu projekta pa na grafični odtis, s tem pa na odtis / vtis nekega prostora, kraja, podobe. Podobe mesta in njihova vsebina so nosilke družbeno-kulturnega spomina mesta in njegovih prebivalcev. Podobe, ki so popolnoma samoumevne in vsakdanje, so determinirane kot preteklost in sedanjost. Ko jim namenimo izborno pozornost z namenom po likovni podobi, postanejo nosilci dejanske in likovne vsebine.

V grafični mapi sva združila likovne motive, ki so nastali glede na izbor podob in njihovo vsebino v kontekstu družbeno – kulturne vsebine. V mapi je 17 motivov, ki so avtorsko
signirani po pravilih signiranja grafičnih listov (EA). Nadaljna vizualna znakovna poenostavitev je pripeljala izbrano podobo do nivoja piktograma, ki je bil uporabljen kot preprosta podoba za dodatek k uporabnemu predmetu iz vsakdanjega življenja. Piktogrami so enostavni in privlačni na pogled, s svojo vsebino pa del družbeno – kulturne dediščine našega lokalnega okolja. Mi smo kultura, ki je tu.

Podoba družbeno-kulturne vsebine mesta lahko mesto končno označi ne samo z podobo, temveč tudi z izbrano vsebino. Zavedanje o vsakdanjih podobah in njihovi dejanski vrednosti se dvigne z poudarkom na le-teh, saj je njihova vsebina daleč od samoumevnosti. S sabo nosijo zapis preteklosti in usmeritev v prihodnost. Piktograme sva uporabila na različnih uporabnih predmetih, ki lahko so lahko namenjeni tudi promocijskim produktom in vsesplošni uporabi.

Projekt je sestavljen iz:

  • - Izbora in priprave motivov
  • - Izdelave grafične mape z 17 avtorskim signiranimi grafičnimi listi (EA)
  • - Pretvorbe oz. likovna prilagoditev izbranih motivov v format piktograma/ikone
  • - Prikaza aplikacije piktogramov na uporabnih predmetih
  • - Predstavitev projekta na lokalni televiziji
  • - Izdelava podpornega-prodajnega spletnega okolja na facebooku
  • - Razstava projekta v galerijskem prostoru