Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ilustracija izobraževalnih vsebin

Na povabilo podjetja Geaart smo za potrebe geoparka pripravili sklop ilustracij za predstavitev različnih področij izobraževalnih vsebin.

Na preprost in razumljiv način skušajo ilustrirati vsebine iz področja geoloških gibanj z prerezi in shematskimi prikazi gibanja po fazah geoloških procesov. Ob geoloških vsebinah so pripravljene še ilustracije za tudi za kulturno-zgodovinske vsebine.

Področja izobraževalnih vsebin:

  • - topografija
  • - geološka gibanja
  • - prerezi
  • - prikazi faz geoloških procesov
  • - kulturno - zgodovinske vsebine