Ilustracija izobraževalnih vsebin

Na povabilo podjetja Geaart smo za potrebe geoparka pripravili sklop ilustracij za predstavitev različnih področij izobraževalnih vsebin.

Na preprost in razumljiv način skušajo ilustrirati vsebine iz področja geoloških gibanj z prerezi in shematskimi prikazi gibanja po fazah geoloških procesov.

Področja izobraževalnih vsebin:

  • - topografija
  • - geološka gibanja
  • - prerezi
  • - prikazi faz geoloških procesov