Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Knjiga Samooskrba v praksi

Projekt je nastajal v času pandemije Covid-19 in je eden tistih svetlih točk, ko je Samooskrba v Sloveniji izjemnega pomena.

Zlati nasveti iz knjige, si zaslužijo zlati tisk. Tako na ovitku, kot tudi v notranjosti smo uporabili Pantone zlato peto barvo, ki kakovostno oplemeniti izgled in doda še večjo kredibilnost vsebini. V sklopu projekta je bilo narejenih tudi precej avtorskih fotografij z naše strani.

Kompleksen projekt, ki je zaradi aktualnosti in potrebe po izidu bil izveden v izjemno kratkem času.