Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Grafična preobleka platforme Opa!celica

Optimalna izhodišča za izvedbo projekta so rezultat premišljenega filtriranja vhodnih informacij. Nastane osnova, na katero polagamo gradnike sveže vizualne podobe. Od tu dalje pa je naša meja samo še nebo.