Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Razstava 100 let mesta Šoštanj

Razstava postavljena v podsrešnih prostorih vile Mayer v Šoštanju spada v sklop dogodkov ob 100 obletnici pridobitve mestnih pravic mesta Šoštanj.

Avtor razstave dr. Tone Ravnikar nas na vsebinsko zanimiv in jedrnat način popelje skozi zgodovino mesta od ledene dobe pa vse do danes.

Ob otvoritvi razstave je izšla tudi knjižica, ki v strnjeni obliki povzema vsebino razstave.