Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Šaleške značke – začasna razstava Muzeja Velenje

Oblikovali smo začasno razstavo “Šaleške značke” oz. “Zbirka značk, znakov in priponk iz Muzeja Velenje”, ki je bila postavljena v prostorih Velenjskega gradu. Koncept postavitve razstave je izhajal iz lahkotnosti, ki jo definira forma značke vendar je kljub svojemu mini formatnemu mediju nosilec zanimivih informacij, ki so obeleževale neko določeno obdobje. Zaradi velikega števila razstavnih eksponatov – značk, ki so lahko predmet odtujitve, so bile uporabljene steklene vitrine dinamično razporejene v prostoru na način, da so sistematsko usmerjale obiskovalce k ogledu celotne razstave. Ob predstavitvi tega asortimana muzejskih eksponatov smo oblikovali tudi predstavitveno brošuro.

Povzetek razstave

Z razstavo Šaleške značke se javnosti predstavlja del gradiva ene izmed tematskih zbirk Muzeja Velenje, ki je nastajala »sproti«, brez namenskega, sistematičnega, intenzivnega zbiranja gradiva. Znaki in značke so dolga leta prihajali v muzej kot predmeti v sklopu drugega gradiva. Večje število značk, ki danes predstavljajo temelj zbirke, pa je prišlo v muzej z odkupom značk podjetja Gorenje, ki je leta 1996 Kulturnemu centru Ivana Napotnika Velenje, katerega del je bil takrat današnji Muzej Velenje, v odkup ponudilo komplet 280- ih značk, izdanih približno med letoma 1965 in 1975.

Soavtorji: Muzej Velenje (izbor in postavitev eksponatov), Megaprint (izdelava grafičnih elementov), Peter Marinšek (fotografija)