Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serija plakatov »Muzeji in enakost: raznolikost in inkluzivnost«

Projekt je bil izveden pod okriljem Muzeja Velenje, ki se je odločil, da se na povabilo ICOM – Mednarodni muzejski svet Slovenija, k virtualni obeležitvi Mednarodnega muzejskega dne, ki je posvečen temi »Muzeji in enakost: raznolikost in inkluzivnost« odzove s serijo plakatov, ki predstavljajo Muzej Velenje kot muzej, prijazen do ljudi z omejitvami.

Plakate Muzeja Velenje lahko najdete tudi v digitalnem katalogu “Mednarodni muzejski dan 2020” (str. 38),  kjer so objavljeni vsi plakati, ki so za ta namen pripravili različni slovenski muzeji in galerije. Za ogled kataloga kliknite TUKAJ!

Spremna beseda Muzeja Velenje

 

Naš muzej je za vse, naša dediščina je od vseh. Ker dediščina je tisto, kar čutimo!

Muzej Velenje deluje na območju treh občin (Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki), v katerih ima deset enot in še enkrat toliko drugih stalnih razstavišč. Najbolj znana lokacija Muzeja Velenje je Velenjski grad, ena najlepših in najbolje ohranjenih grajskih stavb na Slovenskem. Dediščina, ki jo v svojih zbirkah hrani ter s stalnimi in občasnimi razstavami ter raznolikimi drugimi dejavnostmi in projekti javnosti predstavlja Muzej Velenje, je zelo raznolika, zanimiva za najrazličnejše skupine ljudi. Muzej Velenje si močno prizadeva, da bi bile muzejske vsebine čimbolj enakovredno dostopne vsem. Ker so prostori, ki jih ima na voljo, z vidika premoščanja arhitektonskih ovir (z izjemo Muzeja usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju, ki je v celoti dostopen gibalno oviranim) praviloma zelo zahtevni, se še posebej posveča premagovanju nekaterih drugih omejitev. Tako na primer na Velenjskem gradu slepim in slabovidnim ponuja tipni vodnik po stalnih razstavah ter predmete za tipanje, ki so sestavni del vseh stalnih postavitev, pojasnjevalni tabli z brajico pa obiskovalce pozdravita tudi v nedavno prenovljenem grajskem parku. V Muzeju Velenje velja: »Dediščina je preteklost, ki jo čutimo!«