Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spominski park pod Metulovim vrhom na Graški Gori

Spominski park pod Metulovim vrhom se razprostira na območju Graške gore, jugozahodno od domačije Metul pod Metulovim vrhom. Lastniki zemljišč so Mestne občine Velenje (investitor projekta ureditve), zasebniki in Republika Slovenija (direkcija za ceste). Upravlja ga Muzej Velenje.

Spominski park je zaščiten kot spomenik lokalnega pomena (memorialna dediščina) v katerem se nahajata tudi bronasta figuralna skupina, avtorja Antuna Augustinčića in brunarica s spominsko razstavo. Park je posvečen bojem XIV. divizije in enot IV. operativne cone z nemškimi enotami, februarja 1944.

Prenova je zajemala vzpostavitev nove poti med stavbo muzeja in spomenikom borcev, talno ureditev ob spominskem objektu, umestitev nove urbane opreme in prestavitev obstoječe urbane opreme, umestitev opisov o parku in karte poti o XIV. diviziji. Park je del izjemne krajine z dih jemajočimi pogledi na okoliške hribe, doline in gore, umeščen na valujočo travno brežino ob gozdnem robu. Zaradi obstoječih kvalitet prostora smo stremeli k čim manjšim posegom v prostor.