Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ureditev okolice na OŠMPT Velenje

Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda v Velenju je zaradi svoje atrijske zasnove edinstvena v Velenju. Vse učilnice imajo svoj atrij in učenci se lahko tako pogosto gibljejo na svežem zraku. Šola ima poleg velikega tlorisa tudi veliko zelenih površin – velika kvaliteta za uporabnike, vendar zahtevnejše za vzdrževanje, poleg tega je šola prva zgrajena osnovna šola v »novem« Velenju in zato potrebna obnove.

Predvsem zunanje površine so bile v slabem stanju, zato je na pobudo arhitekta Gregorja Gojevića kmalu stekla udarniška delovna akcija ureditve okolice osnovne šole. Pred izvedbo smo pripravili načrte ureditve, nato pa skupaj z zaposlenimi, starši in učenci izvedli več delovnih akcij. Uredili smo notranje atrije, kjer smo postavili večji pridelovalni vrt, učilnico na prostem, popravili tlakovanje vseh atrijev, postavili več igral (plezalo, gugalnice, tobogan, peskovnik), plezalno steno, atrij za igro šaha, atrij za kurjenje ognja ter čebelnjak na željo inšpekcije preuredili v igralno hiško.

Zasadili smo tudi drevesa. Ob vhodu v šolo smo postavili galerijo na prostem s kiparskimi deli udeležencev Male Napotnikove kiparske kolonije, uredili okolico kipa Mihe Pintarja Toleda, postavili količke ter večjo klop za učence in mimoidoče. Za vse posege so udeleženci namenili veliko dobre volje in prostovoljnega dela.