Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zasnova in izvedba celostne grafične podobe za Kmetijo Jerše

Zasnova in izvedba elementov celostne grafične podobe za Kmetijo Jerše.

Kmetija se nahaja v Radegundi, na vznožju predalpske planote Golte, pod mozirskimi planinami. Ukvarjajo se z mlečno živinorejo, s prirejo senenega mleka, ki ga predelujejo v različne mlečne izdelke.

Izdelki so narejeni iz mleka senene prireje. Seneno mleko je mleko od krav, ki so krmljene zgolj s senom in suho krmo (pozimi), svežo zeleno travo z zelišči (poleti), brez silaže in drugih fermentiranih dodatkov hrane. To velja za najstarejšo obliko proizvodnje mleka za potrebe človeka.

Želja in potrebe naročnika so bile da bi vzdušje grafične podobe čimbolje izražala njihov odnos do opravljanja dela in proizvodnje izdelkov.

Od konkurenčnih kmetij se razlikujejo:

  • po vrsti kmetijske proizvodnje, ki je ekstenzivna,
  • vključujejo se v zasebni standard certifikata za »seneno mleko«
  • njihove krave imajo še klasičen izgled – vse imajo roge, kar je v današnjih časih že redkost,
  • mlečni izdelki so zelo kakovostni (vsako leto prejmejo zlato priznanje na državnem ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij, za različne izdelke),
  • proizvodnja mlečnih izdelkov je količinsko manjša, butična, usmerjena v izdelavo kakovostnih izdelkov,
  • po zbiranju odpadne steklene embalaže: v bližini avtomata kjer ponujajo izdelke je postavljen zabojnik za stekleno embalažo (steklenice, kozarci) za katero je pozkrbljen odvoz.

Kmetija Jerše, za vas izpod mozirskih planin.