Seme je kot ideja

Seme je kot ideja. Vsako drevo 🌳 jih ima na tisoče. Večina se kam izgubi, nekatere pograbijo drugi, tiste najbolj prodorne pa se razvijejo, 🌱 če le padejo na plodna tla. Kdaj bodo obrodile, 🍒 je odvisno od tega, kako močne, vztrajne in prilagodljive so ter v kakšnem okolju rastejo. Ko boste vi pripravljeni na setev, bo opa!celica z vami.